Auto·Moto·Llar·Caravanes·Dental·Vida·Decessos·Accidents·Subsidi·Mascotes·Plans d’Estalvi·Plans de Pensions

Promoció Vida

Assegurança VidaPresupuestos de seguros vida
CONTACTE
Atenció al client
901 500 300 • 93 496 47 96
infocomercial@atlantisgrupo.es
 Altres serveis i telèfons
 Cercador d'Oficines
CP:

.jpg
El nostre compromís
 • Capital adaptat a les seves necessitats
 • Formulari de salut molt simplificat
 • Sense terminis de carència
 • Fraccionament de pagament fins 30 € / rebut

Bases de la promoció "Vida 6 Mesos Gratuïts (4 +2) "

 • Amb la promoció "Vida 6 Mesos Gratuïts (4+2) 2018" vostè es beneficiarà d'un descompte de fins a 6 mesos gratuïts, que s'aplicarà de la manera següent:
  • Primera anualitat: descompte del 33,33% (equivalent a 4 mesos gratuïts) sobre la prima neta de la primera anualitat.

  • Segona anualitat: descompte del 16,67% (equivalent a 2 mesos gratuïts) sobre la prima neta de la segona anualitat, sempre que la pòlissa es mantingui en vigor i vostè continuï complint les condicions promocionals següents:

 • Promoció vàlida per a pòlisses noves de Vida del ram 60 Vida risc individual / Producte 002 ATLANTIS Vida, contractades entre el dia 02.01.18 i el 30.03.18, ambdós inclosos, sempre que es mantingui la campanya promocional.
 • Aplicable a totes les modalitats de pagament amb domiciliació bancària.
 • En cas de pagament fraccionat, els esmentats descomptes s'aplicaran, en la corresponent anualitat, de forma proporcional en cada un dels rebuts i sobre la prima neta resultant, després de l'aplicació dels corresponents recàrrecs per fraccionament.
 • La prima mínima per rebut, impostos inclosos, és de 30 €.
 • No acumulable a altres ofertes o promocions.
 • Subjecta a les normes de contractació i vigilància de riscos establertes per ATLANTIS Vida, Assegurances i Reassegurances, S.A.
 • Queden excloses d’aquesta promoció les operacions en les quals la pòlissa nova substitueixi a una altra preexistent en ATLANTIS Vida, així com aquelles operacions noves en les quals el risc hagués estat assegurat en una altra pòlissa d'ATLANTIS Vida en els 3 mesos anteriors al moment de la contractació, o en els 24 mesos anteriors si s'hagués beneficiat d'alguna campanya de Vida.
 • Sense perjudici dels drets adquirits dels clients que ja haguessin contractat una pòlissa beneficiant-se d’aquesta promoció, els quals no es veuran alterats i es compliran en la seva totalitat. ATLANTIS Vida es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions de la pòlissa, fins i tot la seva possible anul·lació abans del termini prefixat, per raons tècniques, organitzatives o de productivitat, comprometent-se a comunicar amb 24 h d'antelació les noves bases, condicions, suspensió temporal o la seva anul·lació definitiva. Per les raons exposades, no es derivarà cap tipus de responsabilitat per a ATLANTIS Vida, ni per a les entitats del Grup ACM Espanya.
 • La participació en aquesta promoció implica necessàriament que vostè accepta aquestes bases.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers, per a realitzar l'anàlisi de la navegació dels usuaris. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Vull saber més.
 
2017 ATLANTIS · Entitats del Grupo ACM España · Política de Privacitat · Contacte · Mapa Web · Preguntes Freqüents · Informació tècnica · Política de cookies · Informació legal

Els productes distribuïts sota la marca ATLANTIS estan assegurats per les entitats del Grupo ACM España.