Auto·Moto·Llar·Caravanes·Dental·Vida·Decessos·Accidents·Subsidi·Mascotes·Plans d’Estalvi·Plans de Pensions
 

Promoció Auto


Assegurança d'Auto

Seguros Auto
CONTACTE
Atenció al client
901 500 300 • 93 496 47 96
servitel_atlantis@gacm.es
Assistència en Viatge
902 136 138 • (34)93 496 48 80
Gestió de Multes i Sancions
902 627 638 • 93 496 48 92
 Altres serveis i telèfons                   
 Cercador d'Oficines
CP:
e-cliente.jpg
El nostre compromís
 • Avantatges per a vehicles elèctrics
 • Descomptes per a vehicles de baix ús
 • Tarifes especials       per a fills

Promoció Auto "Xec carburant 2018".

Bases de la promoció

 • Promoció vàlida per a assegurances d'Auto de turismes i furgonetes d'ús particular, distribuïdes sota la marca ATLANTIS i assegurades per AMGEN Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U. (d'ara endavant AMGEN Seguros).
 • El client que compleixi les condicions d'aquesta promoció rebrà com a obsequi un xec carburant d'import variable segons la modalitat d'assegurança contractada:
  • Modalitat Tercers complet: 75€
  • Modalitat Tot Risc amb franquícia: 100€
  • Modalitat Tot Risc sense franquícia: 125€
 • Promoció exclusiva per a pòlisses noves contractades entre l'1 de juny i el 28 de setembre de 2018, sempre que es mantingui la campanya promocional.
 • Aplicable exclusivament a pòlisses que assegurin turismes i furgonetes d'ús particular i que siguin de les modalitats Tercers Complet, Tot Risc amb Franquícia i Tot Risc Sense Franquícia. Queden excloses les modalitats Tercers i Tercers amb Llunes, així com les assegurances ATLANTIS Auto del ram 07.
 • Exclusiva per a pòlisses amb pagament anual i domiciliació bancària.
 • El client rebrà un SMS amb un enllaç per accedir al xec carburant, que li permetrà disposar del seu saldo en carburant presentant-lo imprès o a la pantalla de l'Smartphone en qualsevol de les estacions de servei adherides al circuit de www.chequecarburante.es.
 • Per poder participar en la promoció, el client haurà de subministrar obligatòriament un número de telèfon mòbil nacional a la companyia d'assegurances per a l'enviament del xec carburant.
 • El xec carburant tindrà una caducitat de 6 mesos des de la data d'enviament de l'SMS al client i el seu saldo podrà ser consumit en una o diverses càrregues de combustible.
 • La tramitació de l'enviament del xec carburant al client s'iniciarà una vegada transcorreguts 60 dies des de la data del primer rebut de la pòlissa contractada enviat al banc, i una vegada confirmat el seu cobrament. A aquell període s'hauran d'afegir els terminis necessaris per a la gestió de l'enviament, orientativament uns 30 dies addicionals.
 • Queden excloses les pòlisses que substitueixin a una altra pòlissa preexistent d'auto, subscrita amb AMGEN Seguros o amb ATLANTIS Seguros (ha estat objecte de fusió per absorció per AMGEN Seguros) i que hagués vigit en els 11 mesos anteriors, o en els 25 mesos anteriors si ja s'hagués beneficiat d'alguna campanya d'Auto.
 • No acumulable a altres ofertes o promocions, ni serà susceptible de canvi per compensació econòmica.
 • Subjecta a les normes de contractació i valoració de riscos establertes per AMGEN Seguros.
 • De conformitat amb la legislació vigent, els obsequis o avantatges aconseguits per aplicació de la campanya estan subjectes a la tributació que en cada moment es determini per als perceptors de la promoció segons la normativa fiscal a aplicar.
 • Els empleats i col·laboradors dels Grups d'empreses de Crédit Mutuel – CIC (consultables en l'esmentada pàgina web www.grupo-acm.es), així com els seus familiars directes, no podran participar en la present campanya promocional.
 • Les presents bases promocionals estaran a disposició de qualsevol client o potencial client fins a l'acabament de la mateixa, dins del domini web www.atlantis-seguros.es informant de la manera de participació en la mateixa.
 • Sense perjudici dels drets adquirits dels clients que ja haguessin contractat una pòlissa beneficiant-se de la present promoció, que no es veuran alterats i es compliran en la seva totalitat, AMGEN Seguros es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions de la mateixa, fins i tot la seva possible anul·lació abans del termini prefixat, per raons tècniques, organitzatives i/o de productivitat, objectivables, comprometent-se a comunicar amb 24h d'antelació les noves bases, condicions, suspensió temporal o la seva anul·lació definitiva. Per les raons exposades, no es derivarà cap tipus de responsabilitat per a AMGEN Seguros, ni per a les entitats del Grup ACM España.
 • La participació en la present promoció, implica necessàriament l'acceptació íntegra de les presents Bases. En cas de divergència entre els participants en la promoció i la interpretació de les presents Bases, seran competents per conèixer dels litigis que puguin, en el seu cas, plantejar-se, els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, renunciant expressament els participants en aquesta promoció, al seu propi fur i domicili, de resultar diferent a l'aquí pactat.
 • Ni ATLANTIS ni AMGEN Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U. ni l'Agència es fan responsables de les incidències i esdeveniments de tot ordre que siguin provocats per una avaria en el programa informàtic, en el seu cas, a causa d'un cas de força major (per exemple, impossibilitat de registrar algun participant, interrupció o pèrdua d'una trucada, etc.) ni tampoc de les incidències que tinguin el seu origen en supòsits de força major derivats de causes tals com una avaria a la xarxa telefònica, informàtica, elèctrica, provocades per agents externs naturals (atmosfèrics, climatològics, o bé per un deficient funcionament de les companyies subministradores dels esmentats serveis).

Utilitzem cookies pròpies i de tercers, per a realitzar l'anàlisi de la navegació dels usuaris. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Vull saber més.
 
 Entitats del Grup ACM Espanya · Política de Privacitat del Grup ACM Espanya · Contacte · Mapa Web · Preguntes Freqüents · Política de cookies · Informació legal

Els productes distribuïts sota la marca ATLANTIS estan assegurats per les entitats del Grupo ACM España.
2018 ATLANTIS