Contigo Educa - Oferta treballadors ensenyament

Promoción hogar 2 meses gratis
CONTACTE
Contigo Educa
93 505 01 94 
Atenció al client
93 496 47 96

servitel_atlantis@gacm.es
e-cliente.jpg

MÉS INFORMACIÓ
 
Informa't sobre les nostres promocions i fòrmules de col·laboració amb els centres docents.

93 505 01 94 
Oferta per als treballadors dels centres d'ensenyament
Beneficia't dels nostres avantatges en assegurances i serveis bancaris per als treballadors de l'ensenyament.
La llarga experiència en l'àmbit de l'ensenyament del Grup Crédit Mutuel ens permet oferir, als centres educatius i als seus treballadors, assegurances i serveis bancaris adaptats a les seves necessitats específiques, amb condicions preferents.
Així mateix, col·laborem activament amb la comunitat educativa en el desenvolupament d'accions que impulsin l'educació en valors, la prevenció i els hàbits saludables.
Avantatges en assegurances

ATLANTIS, una de les marques asseguradores del Grup Assurances du Crédit Mutuel, impulsa un model no especulatiu, basat en principis de l'economia social, i des de fa anys està certificada amb el segell EthSI, el qual garanteix l'acompliment de criteris d'orientació ètica, solidaritat i responsabilitat social.


Seguro de Hogar Assegurança de Llar

GRATIS cobertures addicionals per a docents:
 • Responsabilitat Civil professional (160.000 €)
 • Trencament accidental de tauleta o portàtil dins del recinte escolar (amb les modalitats Llar Total i Llar Plus)
Seguro de Auto Assegurança d'Auto

Tarifes especials per a docents i per als fills que s'incorporen a la conducció, així com per a vehicles elèctrics i de baix ús.
Seguro Dental Assegurança Dental

La millor protecció per només 9,50 € al mes per assegurat.
Seguro profesional para docentes Assegurança professional per a docents

Seguretat, orientació i serveis per només 42 € l'any. (Garanties principals)
Promociones seguros Accés a promocions especials d'assegurances

Auto, Llar, Vida, Decessos, Salut, Mascotes...

Avantatges en serveis bancaris
 
Compte Nòmina i Dipòsit Benvinguda
1/6
Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menys risc i 6/6 de més risc.
El Banc està adscrit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, creat pel Reial Decret-Llei 16/2011, de 14 d'octubre. Per a dipòsits en diners, l'import màxim garantit és de 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.
El reembossament, el rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.

TARGOBANK, filial del Grup Crédit Mutuel a Espanya, presta serveis financers a persones i empreses a través de les seves 125 sucursals, emfatitzant valors com la proximitat, la responsabilitat i un compromís actiu.


Cuenta Nómina Plus Compte Nòminaa
 • Sense compromís de permanència
 • Assegurança d'accidents1
 • Serveis de gestió i assessorament gratuïts1
 • Accé al quadre mèdic a preus especials1
 • Serveis mèdics complementaris gratuïts1
 • Fins a un 2 % de devolució dels teus rebuts domiciliat de la llar2
 • Sense comissions d'administració i manteniment de la teva nòmina o pensió, i transferències gratis3
 • Targetes de crèdit i dèbit gratuïtes4
 • Banca a distància sense costos de subscripció ni manteniment
 • Descobert automàtic de nòmina5
Préstamo Hipotecario Préstec Hipotecarib

Termini 15 anys1
 • Interès fix: 1,94 % TIN (TAE: 2,45 %)

Termini 20 anys2
 • Interès fix: 2,05 % TIN (TAE: 2,55 %)

Els préstecs hipotecaris es dissenyen de manera personalitzada segons les necessitats econòmiques de cada client.
Préstamo Personal Préstec Personalc
 • TIN: 7,50% (TAE: 8,43%)
 • Des de 5.000 € fins a 30.000 €
 • Fins a 8 anys per pagar el teu préstec
 • Comissió d'obertura: 1%
Depósito Bienvenida Dipòsit Benvingudad
 • TIN: 0,40% (TAE: 0,40%)
 • Termini: 3 mesos
 • Fins a 50.000 €
 • Sense comissió de cancel·lació
Ets soci d'una cooperativa d'ensenyament?

Informa't sobre el nostre préstec per adquirir participacions de la cooperativa.

Contigo Educa és un producte fet amb l'experiència de TARGOBANK i l'exitosa trajectòria d'Atlantis, pensat especialment per a tu.

Perquè #contigocreamos


Text legal relatiu als productes financers:
aCompte Nòmina.
Oferta vàlida fins al 31/12/2019.
Per a nòmines superiors o iguals a 600 €. Sense compromís de permanència.
1Assegurança d'Accidents i serveis que únicament cobreixen el primer titular del Compte Corrent. Serveis de gestió i assessorament telefònic en assistència en viatge, orientació social, jurídica i defuncions. Accés al quadre mèdic de l'entitat asseguradora, a preus especials, sense necessitat de tenir contractada una assegurança de salut. Serveis mèdics complementaris gratuïts consistents en una revisió dental, una neteja bucal, una quiropòdia i una primera entrevista amb psicòleg, per any. Els serveis gratuïts que ofereix el producte només es prestaran, sempre que existeixi aquesta possibilitat i concertació, a la localitat geogràfica de què es tracti. L'Assegurança d'Accidents i els serveis estan definits a les condicions generals [consultables a https://www.targobank.es/es/particulares/dia-a-dia/cuenta-nomina.html] i a la fitxa de la pòlissa Assistència Personal Col·lectius. Entitat asseguradora: Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A., amb domicili social a Sant Cugat del Vallès (08174), Edifici Horizon, carretera de Rubí, 72-74, NIF A65782807, inscrita en el RM de Barcelona, Volum 43402, Foli 171, Full B-423520, Inscripció 10a, i en el Registre Administratiu d'Entitats Asseguradores amb la clau C790. Assegurances intermediades a través de la xarxa d'oficines de TARGOBANK, S.A.U., amb domicili social a Madrid (28006), carrer Claudio Coello, 123, inscrit en el RM de Madrid, Volum 1326, Foli 70, Full M-14751, Secció 8, NIF A79223707, i en el Registre del Banc d'Espanya amb la clau 0216, per l'Operador de Bancassegurances vinculat TARGOSEGUROS MEDIACIÓN, S.A., amb domicili social a Sant Cugat del Vallès (08174), Edifici Horizon, carretera de Rubí, 72-74, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 43705, Foli 55, Full B 436028, Inscripció 5, i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances sota el número OV0069. Aquesta matriculació pot comprovar-se al lloc Internet www.dgsfp.mineco.es. NIF A86259074, núm. IVA ESA86259074.
2Es consideren rebuts de la llar: telèfon fix, mòbil, internet, televisió per cable, gas, llum i comunitat de propietaris. Límit mínim de bonificació de 4 €/mes i un màxim de 14 €/mes.
3Gratuïtes les transferències no urgents, nacionals o a països de la Unió Europea, realitzades en euros a través de Banca a Distància per un import màxim transferible al mes de 6.000 €. Queden excloses les transferències en concepte de nòmina o pensió i les ordres permanents de transferència.
4Pagaments realitzats amb la targeta d'almenys 1.800 €/semestre (equivalent a 300 €/mes). En cas contrari es cobrarà el manteniment anual de la targeta.
5TIN: 5,95 %. TAE 6,2020 %. Descobert automàtic de nòmina. Comissió de descobert 0 %. Mínim 0 €. TAE calculada per a un supòsit de descobert de nòmina d'un client particular de 2.000 €, amb termini d'1 mes, liquidació mensual (la primera liquidació es realitzarà un mes després de l'obertura) i amortització única al venciment. Import total a pagar (Recuperació de cost 2.000 € + Interessos 10,25 €) 2.010,25 €.
Les operacions estaran subjectes a estudi i aprovació per part de TARGOBANK. TARGOBANK, S.A.U., domicili social al carrer Claudio Coello, 123, 28006 Madrid. Registre mercantil de Madrid, Volum 1326, Foli 70, Secció 8a, Full M-14751. NIF A79223707. Registre Banc d'Espanya 0216.

bPréstec Hipotecari
Oferta vàlida fins al 15/06/2019.
Finançament subjecte a aprovació del banc. Acudeix a la teva oficina per sol·licitar la fitxa d'informació personalitzada (FIPER). Préstec hipotecari sobre l'habitatge.
Per poder obtenir el préstec en les condicions indicades han de complir-se els següents requisits: Nòmina domiciliada; Domiciliació d'almenys 3 rebuts; Assegurança de Llar; Assegurança de Vida.
1Termini 15 anys: Prestador: TARGOBANK, S.A.U. (d'ara endavant “Banc”). Import mínim a finançar: 6.000 €. Tipus d'interès Banc: el tipus d'interès nominal anual serà de l'1,94 % (TAE: 2,45 %). La TAE corresponent ha estat determinada partint del supòsit que l'import del préstec és de 150.000 € i el termini de durada de 15 anys, a reemborsar en 180 quotes mensuals de 961,12 € cada una, durant tot el període del préstec, en què s'aplicarà el tipus nominal anual indicat. Altres elements que integren el cost total del préstec, inclosos en el càlcul de la TAE complint condicions, són: assegurança de llar, 149,24 € anuals (per a supòsit de 83.290 € de continent); i assegurança de vida, 249,75 € anuals (per a un client de 35 anys). La prima de l'assegurança s'actualitzarà anualment tal com s'estableix en les condicions particulars de la pòlissa. Import total a reemborsar (suma de l'import del préstec i el seu cost total): 178.986,45 €.
2Termini 20 anys: Préstec hipotecari sobre l'habitatge. Prestador: TARGOBANK, S.A.U. (d'ara endavant “Banc”). Import mínim a finançar: 6.000 €. Tipus d'Interès Banc: el tipus d'interès nominal anual serà de l'2,05 % (TAE: 2,55 %). La TAE corresponent ha estat determinada partint del supòsit que l'import del préstec és de 150.000 € i el termini de durada de 20 anys, a reemborsar en 240 quotes mensuals de 762,38 € cada una, durant tot el període del préstec, en què s'aplicarà el tipus nominal anual indicat. Altres elements que integren el cost total del préstec, inclosos en el càlcul de la TAE complint condicions, són: assegurança de llar, 149,24 € anuals (per a supòsit de 83.290 € de continent); i assegurança de vida, 249,75 € anuals (per a un client de 35 anys). La prima de l'assegurança s'actualitzarà anualment així que s'estableix en les condicions particulars de la pòlissa. Importi total a reemborsar (suma de l'import del préstec i el cost total del mateix): 190.951 €.

cPréstec Personal
Oferta vàlida fins al 31/12/2019.
Préstec personal al TIN: 7,50%, TAE: 8,43%. Comisiió d'obertura 120 € (1% de l'import del préstec). Fins a 30.000 €. Termini màxim: 96 mesos. Amb la màxima tranquil·litat gràcies a la nostra Assegurança de Préstecs TARGOBANK. TAE calculada per a un préstec de 12.000 €, en 60 quotes mensuals de 240,46 €, si es contracta el préstec amb una Assegurança de Préstecs per als riscos de defunció i pèrdua total i irreversible d'autonomia “Gran Invalidesa”, amb una prima única de 53,92 €, calculada per a una persona de 35 anys. Import total a pagar (capital + interessos + assegurances + comissió d'obertura) de 14.601,24 €. En cas de no contractar l'assegurança, els tipus d'interès seran TIN: 9,50%, TAE: 10,40%. Comissió d'obertura 120 € (1% de l'import del préstec). TAE calculada per a un préstec de 12.000 €, en 60 quotes mensuals de 252,02 €. Import total a pagar (capital + interessos + comissió d'obertura) de 15.241,34 €. Préstec personal al TIN: 7,50%, TAE: 8,58%. Comissió d'obertura 120 € (1% de l'import del préstec). Fins a 30.000 €. Termini màxim: 96 mesos. Amb la màxima tranquil·litat gràcies a la nostra Assegurança de Préstecs TARGOBANK. TAE calculada per a un préstec de 12.000 €, en 48 quotes mensuals de 290,15 €,  si es contracta el prèstec amb una Assegurança de Préstecs per als riscos de defunció i pèrdua total i irreversible d'autonomia “Gran Invalidesa”, amb una prima única de 53,92 €, calculada per a una persona de 35 anys. Import total a pagar (capital + interessos + assegurances + comissió d'obertura) de 14.100,97 €. En caso de no contractar l'assegurança, els tipus d'interès seran TIN: 9,50%, TAE: 10,50%. Comissió d'obertura 120 € (1% de l'import del préstec). TAE calculada per a un préstec de 12.000 €, en 48 quotes mensuals de 301,48 €. Import total a pagar (capital + interessos + comissió d'obertura) de 14.590,93 €. Les asseguradores de l'Assegurança de Préstecs són ACM IARD S.A., Sucursal a Espanya, amb domicili social a Madrid (28006), c/ Claudio Coello, 123, inscrita en el RM de Madrid, T. 28.999, F.117, S. 8, H. M-522190, NIF W0017548I, i en el Registre Administratiu d'Entitats Asseguradorrs amb la clau E0200 per al risc Pèrdua de Feina i ACM VIE, S.A., Sucursal a Espanya, amb domicili social a Madrid (28006), c/ Claudio Coello, 123, inscrita en el RM de Madrid, T. 29.069, F.60, S. 8, H. M-523410, NIF W0017546C, i en el Registre Administratiu d'Entitats Asseguradores amb la clau E0199 per als riscos Defunció, Pèrdua Total i Irreversible d'Autonomia “Gran Invalidesa”, Invalidesa Absoluta i Permanent Accidental i Incapacitat Total Temporal.

dDipòsit Benvinguda
Oferta vàlida fins al 31/12/2019.
Amb durada de 3 mesos. Amb liquidació d'interessos a venciment. TIN 0,40% TAE 0,40%. Exclusiu per a nous clients i/o noves aportacions.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers, per a realitzar l'anàlisi de la navegació dels usuaris. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Vull saber més.
 
 Entitats del Grup ACM Espanya · Política de Privacitat del Grup ACM Espanya · Contacte · Mapa Web · Preguntes Freqüents · Política de cookies · Informació legal

Els productes distribuïts sota la marca ATLANTIS estan assegurats per les entitats del Grupo ACM España.
2018 ATLANTIS