Auto·Moto·Llar·Caravanes·Dental·Vida·Decessos·Accidents·Subsidi·Mascotes·Plans d’Estalvi·Plans de Pensions

Promoció Vida

La millor manera d'assegurar el futur dels teus
i a més ...

Protecció d'Assegurances per Desocupació
GRATIS amb la seva pòlissa de vida

Triï la millor assegurança de vida 
i si es queda a l'atur

¡No renunciï a estar protegit!

El nostre compromís
 • Capital adaptat a les seves necessitats
 • Formulari de salut molt simplificat
 • Sense terminis de carència
 • Fraccionament de pagament fins 30 € / rebut

Bases de la promoció "Vida 6 Mesos Gratuïts (4 +2) "

 • Amb la promoció "Vida 6 Mesos Gratuïts (4+2) 2017" vostè es beneficiarà d'un descompte de fins a 6 mesos gratuïts, que s'aplicarà de la manera següent:
  • Primera anulitat: descompte del 33,33% (equivalent a 4 mesos gratuïts) sobre la prima neta de la primera anualitat.

  • Segona anulitat: descompte del 16,67% (equivalent a 2 mesos gratuïts) sobre la prima neta de la segona anualitat, sempre que la pòlissa es mantingui en vigor i vostè continuï complint les condicions promocionals següents:

 • Promoció vàlida per a pòlisses noves de Vida del ram 60 Vida risc individual / Producte 002 ATLANTIS Vida, contractades entre el 13.02.17 i el 29.12.17, ambdós inclosos, sempre que es mantingui la campanya promocional.
 • Aplicable a totes les modalitats de pagament amb domiciliació bancària.
 • En cas de pagament fraccionat, els esmentats descomptes s'aplicaran, en la corresponent anualitat, de forma proporcional en cada un dels rebuts i sobre la prima neta resultant, després de l'aplicació dels corresponents recàrrecs per fraccionament.
 • La prima mínima per rebut, impostos inclosos, és de 30 €.
 • No acumulable a altres ofertes o promocions.
 • Subjecta a les normes de contractació i vigilància de riscos establertes per ATLANTIS Vida, Assegurances i Reassegurances, S.A.
 • Queden excloses les operacions en què la pòlissa nova substitueixi una altra preexistent en ATLANTIS Vida, així com aquelles operacions noves en les quals el risc hagués estat assegurat en una altra pòlissa d'ATLANTIS Vida en els 3 mesos anteriors al moment de la contractació, o en els 24 mesos anteriors si s'hagués beneficiat d'alguna campanya de Vida.
 • Sense perjudici dels drets adquirits dels clients que ja haguessin contractat una pòlissa beneficiant-se d’aquesta promoció, els quals no es veuran alterats i es compliran en la seva totalitat. ATLANTIS Vida es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions de la pòlissa, fins i tot la seva possible anul·lació abans del termini prefixat, per raons tècniques, organitzatives o de productivitat, comprometent-se a comunicar amb 24 h d'antelació les noves bases, condicions, suspensió temporal o la seva anul·lació definitiva. Per les raons exposades, no es derivarà cap tipus de responsabilitat per a ATLANTIS Vida, ni per a les entitats del Grup ACM Espanya.
 • La participació en aquesta promoció implica necessàriament que vostè accepta aquestes bases.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers, per a realitzar l'anàlisi de la navegació dels usuaris. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Vull saber més.
 
2017 ATLANTIS · Entitats del Grupo ACM España · Política de Privacitat · Contacte · Mapa Web · Preguntes Freqüents · Informació tècnica · Política de cookies · Informació legal

Els productes distribuïts sota la marca ATLANTIS estan assegurats per les entitats del Grupo ACM España.